برچسب زده شده با : مهندس هوشمند عسگریان

اجرای عملیات احداث و تجهیز بوستان بزرگ مدرن و تفریحی شهید قاسم سلیمانی این شهرستان با سرعت بالا به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری اسلامشهر به ایستگاه پایانی خود نزدیک می شود .