برچسب زده شده با : پروژه کوچک مقیاس

براساس رویکرد شهرداری تهران در سال 99، پروژه های کوچک مقیاس در محلات دارای سند توسعه منطقه سه برگزار می شود.