برچسب زده شده با : پروژه فتح-باغستان

شهردار منطقه21 تهران گفت: پروژه عمرانی ترافیکی تقاطع غیر هم سطح فتح -باغستان تا انتهای سال جاری به بهره برداری می رسد.