برچسب زده شده با : پارچه نویسی

رییس شورای اسلامی شهر تهران از نخستین کارگاه پارچه‌نویسی عاشورایی بازدید کرد.