برچسب زده شده با : نشست آنلاین

اولین جلسه شورای شهرداران نواحی شهر تهران با حضور شهرداران مناطق 22 گانه و 122 شهردار ناحیه به ریاست رضا رجب زاده مدیر کل هماهنگی نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران بصورت آنلاین برگزار شد.