برچسب زده شده با : مناطق محروم

مدیر قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی صابرین گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و سال تحصیلی جدید برآن شدیم تا بخشی از نیازهای عزیزان را در استان سیستان و بلوچستان تامین کنیم.