برچسب زده شده با : فارکس

 اوضاع کنونی اقتصاد در دنیا در سال ۲۰۲۲ شرایط عجیبی دارد. میزان نرخ رشد اقتصاد جهانی از  ۵٫۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴٫۱ درصد در سال جاری رسیده است. علاوه بر این نرخ رشد اقتصادی در سال آینده هم ۳٫۲ درصد پیشبینی است. این کاهش قابل توجه در نرخ رشد اقتصاد جهانی، بازارهای جهانی […]