برچسب زده شده با : غره من ماسک میزنم

با توجه به تاکید رئیس جمهور و شهردار تهران مبنی بر اجبارى شدن استفاده از ماسک در ناوگان عمومی ، اصناف و ادارات و به منظور نهادینه سازی فرهنگ استفاده از ماسک ، غرفه های آموزشی" من ماسک می زنم " در ایستگاه های مترو منطقه۱۳ فعال شد.