برچسب زده شده با : صیانت از حریم

مدیرکل حریم شهر تهران از آمادگی و اجرای طرح ویژه صیانت از حریم در 11 منطقه دارای حریم در ایام منتهی به تعطیلات تا 14 شهریور ماه خبر داد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تشکیل کمیته صیانت از حریم با محوریت شهرداری تهران و دادستانی با حضور نمایندگان و روسای دستگاه های متولی واقع در حریم خبر داد.