برچسب زده شده با : شرکت متروی اسلامشهر

نشست فصلي اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور به ميزباني شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) و با حضور مديران عامل قطارشهري 7 شهر كشور برگزار شد.