برچسب زده شده با : سهولت تردد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 19 تهران از احداث میدانگاه آزمایشی روبروی پایانه شهید سروری خبر داد.