برچسب زده شده با : رضا میلابی

به گزارش ثمره نیوز به نقل از اقتصاد جامعه،رضا میلابی سرپرست معاونت آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت گفت: یکی از ضرورت های اصلی حذف دفترچه کاغذی بیمه سلامت، امضای دیجیتالی پزشکان است که این کار نیز فرآیندهای قانونی خود را می طلبد. وی بیان کرد: وجود برخی موانع، خللی درعزم راسخ سازمان بیمه […]