برچسب زده شده با : دکتر سلیمی

رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر گفت: بیگانگان و معاندین هرچه در توان دارند به کار می گیرند تا ضمن تقلیل اعتماد مردم به حاکمیت، جایگاه ولایت فقیه را تضعیف کنند.