برچسب زده شده با : توسعه شبکه آبرسانی

با احیا و راه اندازی چندین حلقه چاه قدیمی و نیمه فعال آب شرب پنج روستا ارتقاء یافته و با کمیت و کیفیت مطلوب تامین و توزیع می گردد .

با صرف هزینه های لازم از محل اعتبارات جاری و داخلی عملیات اجرای خطوط در شهرستان رباط کریم انجام می پذیرد .