برچسب زده شده با : ایمنی

معاون هماهنگی امور مناطق سازمان زیبا سازی شهر تهران گفت: دستورالعمل استفاده از برج‌های نوری در فضای شهری توسط سازمان تهیه و جهت بهره برداری، به شهرداران مناطق 22 گانه ارسال شد.