برچسب زده شده با : اداره کل هماهنگی نظارت و پیگیری امور مناطق

اولین جلسه شورای شهرداران نواحی شهر تهران با حضور شهرداران مناطق 22 گانه و 122 شهردار ناحیه به ریاست رضا رجب زاده مدیر کل هماهنگی نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران بصورت آنلاین برگزار شد.