برچسب زده شده با : کودک کار

شهردار منطقه9 تهران گفت:با هدف تامین سلامت جسم و روح کودکان کار، مدیریت شهری منطقه 9 اقدام به برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی کرد.