برچسب زده شده با : کمیسیون تلفیق

یکی از نمایندگان منتقد عملکرد وزیر بهداشت، کمبود دارو و افزایش قیمت آن و همچنین توزیع ناعادلانه پزشک متخصص در مناطق کمتر برخوردار را از دلایل انتقاد خود به وزیر بهداشت دانست و گفت: لازم است وزیر برای رفع مشکلات موجود سری به کمیسیون تخصصی مجلس بزند.