برچسب زده شده با : کاتبان سوگ

رییس شورای اسلامی شهر تهران از نخستین کارگاه پارچه‌نویسی عاشورایی بازدید کرد.