برچسب زده شده با : پایتخت باغها

بسیاری تهران قدیم را با باغ‌هایش نگاشته و به تصویر کشیده‌اند؛منطقه‌ای خوش آب و هوا، سرسبز و پردرخت که به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر 7روددره پرآب، قریه‌ها و آبادی‌های پایین‌دست آن جمعیت‌پذیر بوده و به همین دلیل امروزه هسته مسکونی شهر تهران در راستای این روددره‌ها و حول آنها شکل گرفته است.