برچسب زده شده با : نماینده ازنا و درود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عملکرد وزیر بهداشت او را وزیری ضعیف دانست و گفت که او هم مثل 70 نماینده دیگر پای استیضاح وزیر بهداشت را امضا کرده و مجموعه پزشکان و کسانی که در حوزه بهداشت و درمان کار می کنند، معتقدند وزیر بهداشت توانایی لازم را ندارد.