برچسب زده شده با : نجات اهل عالم حسین است

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: حدود 13 هزار پرچم با سایز 4*1 در سطح شهر تهران نصب شده و علاوه بر پل ها که یک سنت دائمی است سعی کرده ایم معابر اصلی که امکان نصب پایه پرچم وجود دارد،پایه پرچم نصب شود و حدود 100 هزار پرچم محلی بین هیئات مذهبی و مساجدی که نیاز به حمایت داشتند توزیع شده است.