برچسب زده شده با : نادعلی

سخنگوی شورای شهر تهران گفت:اگر جایی نارسایی در خصوص عملکرد سراها وجود دارد به این دلیل است که نظام نامه محلات اجرایی نشده و رها شدگی در شورایاری‌ها داشتیم .