برچسب زده شده با : میدان قائم اسلامشهر

شهردار اسلامشهر از تحقق یافتن ۸۲ درصد از بودجه شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.