برچسب زده شده با : مشاور فنی و اجرایی

با حکم معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مجتبی نیک نژادی مشاور فني و اجرايي معاونت شهرسازی و معماری شد.