برچسب زده شده با : مرکز اسناد

  به گزارش ثمره نیوز به نقل از مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس،یک سال از انجام عملیات خیبر می‌گذشت و تجربه‌های ارزنده و فراوانی برای فرماندهان جنگ به‌دست‌آمده بود. چندین فرمانده و نیروی کارآمد به شهادت رسیده و از همه عملیات‌هایی که طرح‌ریزی‌شده بود، تنها عملیات “میمک” در جبهه میانی به اجرا درآمد. از […]