برچسب زده شده با : مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر در حالی سیزدهمین ماه از دوره جدید مدیریت شهری خود را سپری می کند که بر اساس اعلام رسمی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی بی رقیب بوده است.   به گزارش ثمره نیوز به نقل از مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر منتشر کرده است، شهرداری […]

خبر اتصال خیابان ابوذر شهرستان اسلامشهر به محور اصلی شهر و نجات بوستان تقوی از بن بست و شرایط کنونی بازتاب های فراوانی در میان شهروندان داشت اما آنچه بیش از همه دیده شد، نگرانی اهالی از قطع شدن درختان حاشیه بوستان تقوی بود.   به گزارش ثمره نیوز به نقل از مرکز ارتباطات شهرداری […]