برچسب زده شده با : فضاسازی محیطی

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ٢٠ گفت: اداره زیبا سازی منطقه۲۰ با انجام عملیات فضاسازی محیطی گسترده با نصب پرچم ،کتیبه و ریسه مشکی در سطح شهر به استقبال از ماه محرم و صفر آمده است.