برچسب زده شده با : فرهنگی و اجتماعی

محمدرضا رئیسی با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگی و اجتماعی شورای عالی استان‌ها منصوب شد.