برچسب زده شده با : عملکرد همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران با ارائه گزارش عملکرد ۷ ماهه، درآمد ۲۱.۸ هزار میلیارد تومانی محقق کرد و با رشد ۳۴ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل همراه شد.