برچسب زده شده با : علی اصغر آهنگری

مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر اسلامشهر گفت:یکی از وظایف اصلی و ذاتی روابط عمومی ارتباط مؤثر با رسانه‌هاست که متأسفانه در ایران کمتر به آن پرداخته می‌شود.