برچسب زده شده با : علیرضا فخاری

علیرضا فخاری استاندار تهران با همراهی مهدی شریفیان نماینده مردم اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی از پروژه های شهرداری اسلامشهر بازدید نمودند.