برچسب زده شده با : عضو شورای شهر اسلامشهر

عضو شورای اسلامی شهر تبدیل اسلامشهر به شهر ایده آل را از اولویت های شورای ششم عنوان کرد.