برچسب زده شده با : شکت شهر سالم

به گزارش ثمره نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت شهر سالم شهرداری تهران،این نشست با حضور دکتر وزیری، مدیر عامل خودرو سرویس، دکتر دانش، مدیر سامانه HSE و ناظران عالی سامانه مدیریت HSE شهرداری تهران به منظور توجیه ارکان شرکت خودرو سرویس شهر نسبت به فرآیند استقرار سیستم مذکور در آن شرکت برگزار شد. […]