برچسب زده شده با : شهرداری منطقه4 اسلامشهر

همزمان با هفته دولت، ساختمان اداری منطقه چهار شهرداری اسلامشهر افتتاح شد.