برچسب زده شده با : شهرداری شهرستان اسلامشهر

آخرین جلسه بررسی لایحه بودجه شهرداری اسلامشهر و سازمانهای تابعه در دو نوبت صبح و عصر در شورای اسلامی شهر برگزار شد . به گزارش ثمره نیوز به نقل از مرکز ارتباطات شهرداری شهرستان اسلامشهر،در این جلسه مهم شهردار اسلامشهر و مدیران سازمانهای تابعه شهرداری حضور داشتند تا از برنامه های پیش بینی سازمان خود […]

به گزارش ثمره نیوز به نقل از مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر،اسلامشهر با همین فرمان که برود حتما در یکی دو سال بعد دیگر ظرفیت مناسبی برای خودروهای شخصی نخواهد داشت. اگرچه نجات از این دغدغه نیازمند تلاش های فراگیر و توسعه حمل و نقل عمومی است اما بهبود وضعیت راه ها و ایجاد شریان های […]