برچسب زده شده با : شهباز حسن پور بیگلری

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم باانتقاد از وزیر بهداشت و درمان، کمبود دارو را از عمده مشکلات بیماران دانست و گفت: نمایندگان مجلس به 9 وزارتخانه از جمله وزارت بهداشت و درمان انتقاد دارند و امیدواریم با توجه به دستور رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تامین بودجه دارو، هر چه سریعتر این مشکل حل شود چرا که بیماران زیادی از کمبود دارو در زحمت اند.