برچسب زده شده با : شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو

با حكم سيدمناف هاشمي معاون شهردار تهران مهدي رزمى، سرپرست جديد شركت توسعه مجتمع‌هاى ايستگاهى متروى تهران و حومه شد.