برچسب زده شده با : ستاد فرهنگ عمومی

فرماندار اسلامشهر گفت: دشمنان ما در حوزه جنگ نرم هویت ایرانی- اسلامی جوانان را با استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مورد هجمه قرار داده اند و متاسفانه مدیریت فرهنگی ما در این حوزه عملکرد ضعیفی داشته است.