برچسب زده شده با : سامانه1888

شهردار منطقه 20 از طریق تلفن 1888 به صورت مستقیم پاسخگوي مشكلات شهروندان منطقه 20 بود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: سامانه های 1888و 137 پل ارتباطی مدیریت شهری و شهروندان است و این مهم حساسیت و اهمیت کار ما را دو چندان می کند، از این رو یکی از اهداف اصلی معاونت خدمات شهری در خدمت رسانی به شهر و شهروندان کسب رضایتمندی حداکثری آنان است.