برچسب زده شده با : سامانه هشدار

اخیرا برخی از مشترکان همراه اول به دلیل آنچه خطای تیم تحقیقاتی در ارسال پیام تست یک سرویس جدید، اعلام شد، به اشتباه پیام هشدار زلزله دریافت کردند و پس از مشخص شدن علت این اشتباه، این سوال بوجود آمد که اپراتور اول در حال تست چه سرویسی بوده است؟

در دنیا و عموما کشورهای توسعه یافته، سیستم‌های پیشرفته بسیاری در زمینه‌های پایش و هشدار شرایط اضطرار طراحی و توسعه داده شده که برخی از آنها نظیر Meteoalarm با توجه به دیتاهای موجود، منطبق بر الگوی پیش‌بینی است و در پهنه اروپا به پیش‌بینی و تحلیل جریان‌های آب‌وهوایی بد می‌پردازد.