برچسب زده شده با : زهرا شیخی

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم گفت:اقدامات این وزارت بهداشت برای تسهیل شرایط دسترسیِ سریع، ساده و آسان مردم به داروهای ضروری ناکافی بوده است.