برچسب زده شده با : رکورد همراه اول

رومینگ ملی نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۳ بین اپراتورهای رایتل، همراه اول و ایرانسل برقرار شد. هدف از اجرای طرح رومینگ ملی این بود که چنانچه در منطقه‌ای، سیم‌کارت مشترکان متعلق به یک اپراتور آنتن نداشت، آنها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر که در آن منطقه پوشش دارند، استفاده کنند و بدین ترتیب از امکانات شبکه بهره‌مند گردند و ارتباطشان با دیگر مشترکان برقرار باشد.