برچسب زده شده با : رئیس شورای عالی

رئیس شورای عالی استان ها گفت:خواسته اعضای شورا از دولت این است بودجه سال ۱۴۰۰ قبل از ارائه به مجلس به شورای عالی استان‌ها ارسال شود.