برچسب زده شده با : دو حلقه چاه

با صرف هزینه های لازم از محل اعتبارات عمرانی عملیات حفر و تجهیز دو حلقه چاه در شهر چهاردانگه در حال انجام می باشد .