برچسب زده شده با : خطیب نماز جمعه

خطیب نمازجمعه شریف آباد گفت: حرکت مقام معظم رهبری در اعلام عفو عمومی حرکتی حکیمانه در راستای خلق و خوی نبوی بود و باعث ایجاد امید و نشاط اجتماعی گردید.