برچسب زده شده با : خدمت اپراتوری

سرویس خدمت در محل «همراه یار» که ایده آن توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه شکل گرفت، اکنون پای خدمات‌دهی آن به تمامی مراکز استان کشور باز شده و علاوه بر آن در 59 شهر نیز سرویس می‌دهد.