برچسب زده شده با : حفاری تونل مترو

شهردار اسلامشهر با اشاره به پیشرفت ‌۷۰ درصد ‌حفاری تونل متروی اسلامشهر گفت: حفاری ‌تونل متروی اسلامشهر سال آینده به پایان می‌رسد.