برچسب زده شده با : جهاد کشاورزی اسلامشهر

با نزدیک شدن به آغاز سال زراعی 1402-1403 و با توجه به اینکه کلزا یک محصول استراتژیک و راهبردی است همایش کشت کلزا با حضور محققین مرکز جهادکشاورزی استان تهران، کارشناسان تولیدات گیاهی و ترویج جهاد کشاورزی استان تهران و شهرستان های تابعه و کلیه کلزا کاران استان تهران در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر گفت:بازدیدی مشترک توسط کارشناسان جهاد کشاورزی، محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان و بخشداری ها صورت پذیرفت که در جریان این بازدیدها نسبت به صدور اخطار لازم جهت جلوگیری از تفکیک زباله و ساخت و سازهای غیر مجاز مرتبط با آن اخطار داده شد .

سرپرست اداره جهاد کشاورزی اسلامشهر گفت: در سطح شهرستان اسلامشهر 191 هکتار کلزا کشت شده است.