برچسب زده شده با : جلیل رحیمی جهان آبادی

جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تایباد و باخزر در مجلس گفت: آقای عین الهی به وعده های ساخت بیمارستان در حوزه انتخابیه اش عمل نکرده، همچنین عمکرد نامناسبی در خصوص کمبود دارو و تامین دارو در سطح کشور داشته است.